Those Were the Days

Tác giả: Gene Raskin

Once upon a time there was a tavern
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours
Think of all the great things we would do?

Ngày xưa có một quán rượu

Nơi chúng ta đã từng nâng một hoặc hai ly

Hãy nhớ chúng ta đã cười hàng giờ ra sao

Hãy nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời chúng ta đã từng trải

Those were the days, my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
For we were young and sure to have our way

Những ngày đó, bạn tôi ơi

Chúng ta đã nghĩ rằng nó sẽ không chấm dứt

Chúng ta cứ hát và khiêu vũ mãi cả ngày

Chúng ta sống cuộc sống do mình chọn lựa

Chúng ta chiến đấu và chưa bao giờ thua

Vì chúng ta còn trẻ và chắc chắn có cách của riêng mình


La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, la-da-da-da-da

Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If by chance I’d see you in the tavern
We’d smile at one another and we’d say

Rồi năm tháng bận bịu vội vã qua

Chúng ta đã đánh mất những ý niệm đầy sao trên đường đi

Nếu có dịp tôi gặp bạn trong quán rượu

Chúng ta sẽ mỉm cười với nhau và chúng ta sẽ nói

Those were the days, my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes, those were the days

Những ngày đó, bạn tôi ơi

Chúng ta đã nghĩ rằng nó sẽ không chấm dứt

Chúng ta cứ hát và khiêu vũ mãi cả ngày

Chúng ta sống cuộc sống do mình chọn lựa

Chúng ta chiến đấu và chưa bao giờ thua

Có những ngày đó, ồ phải rồi, đã có những ngày đó


La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da

Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me?

Mới đêm nay tôi đứng trước quán rượu

Không còn gì có vẻ như nó đã từng như thế

Trong cái ly tôi thấy một sự phản chiếu kỳ lạ

Người phụ nữ cô đơn đó có thật là tôi không?

Those were the days, my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes, those were the days

Những ngày đó, bạn tôi ơi

Chúng ta đã nghĩ rằng nó sẽ không chấm dứt

Chúng ta cứ hát và khiêu vũ mãi cả ngày

Chúng ta sống cuộc sống do mình chọn lựa

Chúng ta chiến đấu và chưa bao giờ thua

Có những ngày đó, ồ phải rồi, đã có những ngày đó


La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da
La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da

Through the door, there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh, my friend, we’re older but no wiser
For in our hearts, the dreams are still the same

Qua khung cửa vọng lại tiếng cười quen thuộc

Tôi nhìn thấy khuôn mặt bạn và nghe thấy bạn gọi tên tôi

Ôi, bạn của tôi, chúng ta già hơn nhưng không khôn hơn

Vì trong tim chúng ta, những giấc mơ vẫn thế

Those were the days, my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes, those were the days

Những ngày đó, bạn tôi ơi

Chúng ta đã nghĩ rằng nó sẽ không chấm dứt

Chúng ta cứ hát và khiêu vũ mãi cả ngày

Chúng ta sống cuộc sống do mình chọn lựa

Chúng ta chiến đấu và chưa bao giờ thua

Có những ngày đó, ồ phải rồi, đã có những ngày đó

La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da
La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da

La-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.