LOVE STORY 1,2,3

Author: Francis Lai

Where do I begin
To tell the story of how great a love can be?
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love he brings to me
Where do I start?

Tôi bắt đầu từ đâu

Để kể câu chuyện về tình yêu có thể tuyệt vời làm sao

Chuyện tình ngọt ngào xưa hơn cả biển cả

Sự thật đơn giản về tình yêu mà anh ấy mang đến cho tôi

Tôi bắt đầu từ đâu?

Like a summer rain
That cools the pavement with a patent leather shine
He came into my life and made the living fine
And gave a meaning to this empty world of mine
He fills my heart

Như cơn mưa mùa hè

Làm mát vỉa hè với lớp bao bọc đẹp lấp lánh

Anh ấy bước vào cuộc đời tôi và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp

Và mang lại một ý nghĩa cho thế giới trống rỗng này của tôi

Anh ấy lấp đầy trái tim tôi

He fills my heart with very special things
With angel’s songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I’m never lonely
With him along who could be lonely?
I reach for his hand, it’s always there

Anh ấy lấp đầy trái tim tôi

Anh ấy lấp đầy trái tim tôi bằng những điều rất đặc biệt

Với những bài hát của thiên thần, với những tưởng tượng hoang dã

Anh ấy lấp đầy tâm hồn tôi với rất nhiều tình yêu

Rằng bất cứ nơi nào tôi đi, tôi không bao giờ cô đơn

Có anh bên cạnh ai có thể ​​cô đơn?

Tôi nắm lấy tay anh, nó luôn ở đó

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I’m going to need him ’til the stars all burn away
And he’ll be there

Nó kéo dài bao lâu?

Tình yêu có thể được đo bằng giờ trong một ngày?

Tôi không có câu trả lời bây giờ, nhưng điều này tôi có thể nói

Tôi sẽ cần anh ấy cho đến khi tất cả những vì sao cháy rụi

Và anh ấy sẽ ở đó

He fills my heart with very special things
With angel’s songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I’m never lonely
With him along, who could be lonely?
I reach for his hand, it’s always there

Anh ấy lấp đầy trái tim tôi

Anh ấy lấp đầy trái tim tôi bằng những điều rất đặc biệt

Với những bài hát của thiên thần, với những tưởng tượng hoang dã

Anh ấy lấp đầy tâm hồn tôi với rất nhiều tình yêu

Rằng bất cứ nơi nào tôi đi, tôi không bao giờ cô đơn

Có anh bên cạnh ai có thể ​​cô đơn?

Tôi nắm lấy tay anh, nó luôn ở đó

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I’m going to need him ’til the stars all burn away
And he’ll be there

Nó kéo dài bao lâu?

Tình yêu có thể được đo bằng giờ trong một ngày?

Tôi không có câu trả lời bây giờ, nhưng điều này tôi có thể nói

Tôi sẽ cần anh ấy cho đến khi tất cả những vì sao cháy rụi

Và anh ấy sẽ ở đó

American songwriter Carl Sigman

Where do I begin
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start?

Tôi bắt đầu từ đâu

Để kể câu chuyện về tình yêu có thể tuyệt vời làm sao

Chuyện tình ngọt ngào xưa hơn cả biển cả

Sự thật đơn giản về tình yêu mà cô ấy mang đến cho tôi

Tôi bắt đầu từ đâu?

With her first hello
She gave a meaning to this empty world of mine
There’d never be another love another time
She came into my life and made the living fine

Với lời chào lần đầu tiên của cô ấy

Cô ấy đã mang lại ý nghĩa cho thế giới trống rỗng này của tôi

Sẽ không bao giờ có một tình yêu nào khác

Cô ấy bước vào cuộc đời tôi và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp

She fills my heart
She fills my heart with very special things
With angel songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go, I’m never lonely
With her along who could be lonely?
I reach for her hand, it’s always there

Cô lấp đầy trái tim tôi.

Cô ấy lấp đầy trái tim tôi bằng những điều rất đặc biệt

Với những bài hát thiên thần, với những tưởng tượng hoang dại

Cô lấp đầy tâm hồn tôi với rất nhiều tình yêu

Rằng bất cứ nơi nào tôi đi, tôi không bao giờ cô đơn

Có nàng bên cạnh ai còn cô đơn?

Tôi nắm lấy tay cô ấy, nó luôn ở đó

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now, but this much I can say
I know I’ll need her until the stars all burn away
And she’ll be there

Nó kéo dài bao lâu

Tình yêu có thể được đo bằng giờ trong một ngày

Tôi không có câu trả lời bây giờ, nhưng điều này tôi có thể nói

Tôi biết tôi sẽ cần cô ấy cho đến khi những vì sao cháy hết

Và cô ấy sẽ ở đó

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.