Heal the World

Heal the World

There’s a place in your heart
And I know that it is love
And this place it was brighter than tomorrow
And if you really try
You’ll find there’s no need to cry

Có một nơi trong trái tim bạn

Và tôi biết rằng đó là tình yêu

Và nơi này sáng hơn ngày mai

Và nếu bạn thực sự cố gắng

Bạn sẽ thấy không cần phải khóc


In this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow

There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place

Ở nơi này bạn sẽ cảm thấy không có tổn thương hay buồn phiền

Có nhiều cách để đến đó

Nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

Tạo một không gian nhỏ

Làm cho một nơi tốt hơn

Heal the world
Make it a better place
For you and for me, and the entire human race

Chữa lành thế giới

Biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn

Cho bạn và cho tôi, và cho toàn thể nhân loại


There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

If you want to know why
There’s love that cannot lie
Love is strong

Có những người đang chết

Nếu bạn quan tâm đến cuộc sống

Tạo một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao

Có tình yêu không thể nói dối

Tình yêu là mạnh mẽ

It only cares of joyful giving
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear of dread, we stop existing and start living

Nó chỉ quan tâm đến niềm vui cho đi
Nếu chúng ta thử chúng ta sẽ thấy

Trong hạnh phúc này, chúng ta không thể cảm thấy

Kinh sợ, chúng ta ngừng tồn tại và bắt đầu sống

Then it feels that always
Love’s enough for us growing
Make a better world
So make a better world

Sau đó bạn luôn luôn nhận ra

Tình yêu là đủ để chúng ta trưởng thành

Làm cho một thế giới tốt đẹp hơn

Vì vậy hãy tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn

Heal the world
Make it a better place
For you and for me, and the entire human race

Chữa lành thế giới

Biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn

Cho bạn và cho tôi, và cho toàn thể nhân loại


There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face
And the world we once believed in will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul?

Có người đang chết

Nếu bạn quan tâm đến cuộc sống

Tạo một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Và giấc mơ chúng ta được hình thành sẽ hiện trên một khuôn mặt vui tươi

Và thế giới chúng ta từng tin tưởng sẽ lại tỏa sáng trong ân sủng

Vậy thì tại sao chúng ta cứ bóp nghẹt cuộc sống

Làm tổn thương trái đất này, đóng đinh linh hồn của nó?


Though it’s plain to see, this world is heavenly
Be god’s glow

We could fly so high
Let our spirits never die

Mặc dù nó đơn giản để xem, thế giới này là thiên đường

Hãy là ánh sáng của chúa

Chúng ta có thể bay thật cao

Hãy để tinh thần của chúng ta không bao giờ chết


In my heart I feel you are all my brothers
Create a world with no fear
Together we cry happy tears
See the nations turn their swords into plowshares

We could really get there

Trong trái tim tôi, tôi cảm thấy tất cả các bạn đều là anh em của tôi

Tạo ra một thế giới không sợ hãi

Cùng nhau khóc những giọt nước mắt hạnh phúc

Xem các quốc gia biến thanh kiếm của họ thành lưỡi cày

Chúng ta thực sự có thể đạt được điều đó
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place

Heal the world
Make it a better place
For you and for me, and the entire human race

Nếu bạn quan tâm đến cuộc sống

Tạo một không gian nhỏ

Để làm cho một nơi tốt hơn

Chữa lành thế giới

Biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn

Cho bạn và cho tôi, và cho toàn thể nhân loại
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
Heal the world
Make it a better place
For you and for me, and the entire human race

Có người đang chết

Nếu bạn quan tâm đến cuộc sống

Tạo một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Chữa lành thế giới

Biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn

Cho bạn và cho tôi, và cho toàn thể nhân loại
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Heal the world (heal the world)
Make it a better place
For you and for me, and the entire human race

Có người đang chết

Nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

Tạo một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Chữa lành thế giới (chữa lành thế giới)

Biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn

Cho bạn và cho tôi, và cho toàn thể nhân loại
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Có người đang chết

Nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

Tạo một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Có người đang chết

Nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

Tạo một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

You and for me (for a better place)

Có người đang chết

Nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

Tạo một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Bạn và cho tôi (vì một nơi tốt đẹp hơn)
You and for me (make a better place)
You and for me (make a better place)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)

Bạn và cho tôi (tạo nên một nơi tốt đẹp hơn)

Bạn và cho tôi (tạo nên một nơi tốt đẹp hơn)

Bạn và cho tôi (chữa lành thế giới chúng ta đang sống)

Bạn và cho tôi (để dành cho con cái chúng ta)

Bạn và cho tôi (chữa lành thế giới chúng ta đang sống)

Bạn và cho tôi (để dành cho con cái chúng ta)

Bạn và cho tôi (chữa lành thế giới chúng ta đang sống)

Bạn và cho tôi (để dành cho con cái chúng ta)

Bạn và cho tôi (chữa lành thế giới chúng ta đang sống)

Bạn và cho tôi (để dành cho con cái chúng ta)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.